HuaweiHuawei
Huawei

DANH SÁCHTRÚNG GIẢI TUẦN 1

DANH SÁCH TRÚNG GIẢI

NGƯỜI CHƠI ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1. Trang
01637094***
01637094*** Thẻ cào trị giá 50.000 đ
2. Vuba
01698195***
01698195*** Thẻ cào trị giá 50.000 đ
3. UYEN MINH
0947330***
0947330*** Thẻ cào trị giá 50.000 đ
4. Thanh
01667710***
01667710*** Thẻ cào trị giá 20.000 đ
5. Minh
01633182***
01633182*** Thẻ cào trị giá 100.000 đ
6. Lâm Tâm
01646417***
01646417*** Thẻ cào trị giá 20.000 đ
7. Trần
01645954***
01645954*** Thẻ cào trị giá 100.000 đ
8. Phúc
01677210***
01677210*** Thẻ cào trị giá 20.000 đ
9. tran ngoc thi
01229884***
01229884*** Thẻ cào trị giá 50.000 đ
10. Huỳnh Cao
01645733***
01645733*** Thẻ cào trị giá 20.000 đ
11. Trọng Võ
01673619***
01673619*** Thẻ cào trị giá 50.000 đ
12. Vũ Văn
01643266***
01643266*** Thẻ cào trị giá 20.000 đ
13. MobiFone
01667187***
01667187*** Thẻ cào trị giá 20.000 đ
14. Có Có
01692159***
01692159*** Thẻ cào trị giá 20.000 đ
15. Laam
01657084***
01657084*** Thẻ cào trị giá 20.000 đ
16. Nụ
0917164***
0917164*** Thẻ cào trị giá 20.000 đ
17. ABC
0916317***
0916317*** Thẻ cào trị giá 100.000 đ
18. Trung
01235899***
01235899*** Thẻ cào trị giá 100.000 đ
19. tran thi trang
0944976***
0944976*** Thẻ cào trị giá 20.000 đ
20. nguyễn quang hưng
0911432***
0911432*** Thẻ cào trị giá 200.000 đ