HuaweiHuawei
Huawei

DANH SÁCHTRÚNG GIẢI TUẦN 1

DANH SÁCH TRÚNG GIẢI

NGƯỜI CHƠI ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
1. Đỗ Minh Tân
01884779***
01884779*** Điện thoại Huawel GR5 mini
2. Lưu Thị Tú
0936142***
0936142*** Điện thoại Huawel GR5 mini
3. Phùng Anh Thế
01205205***
01205205*** Điện thoại Huawel GR5 mini
4. lâm
01224664***
01224664*** Thẻ cào trị giá 20.000 đ
5. le hong ngan
01634123***
01634123*** Thẻ cào trị giá 20.000 đ
6. biểu
0988357***
0988357*** Thẻ cào trị giá 20.000 đ
7. liên
0907487***
0907487*** Thẻ cào trị giá 20.000 đ
8. Trần Lê Diễm Kiều
01693262***
01693262*** Thẻ cào trị giá 20.000 đ
9. nguyen hong hoa
01654927***
01654927*** Thẻ cào trị giá 20.000 đ
10. Xuân Thủy
01688740***
01688740*** Thẻ cào trị giá 200.000 đ
11. Nguyễn Phương Tuyền
0933301***
0933301*** Thẻ cào trị giá 50.000 đ
12. Phạm Thị Thùy Duyên
0943940***
0943940*** Thẻ cào trị giá 100.000 đ
13. huy
0982066***
0982066*** Thẻ cào trị giá 20.000 đ
14. lien
01689827***
01689827*** Thẻ cào trị giá 20.000 đ
15. Tuấn Nam
0938966***
0938966*** Thẻ cào trị giá 20.000 đ
16. Nhật Phan
01656177***
01656177*** Thẻ cào trị giá 20.000 đ
17. Nguyễn Truyền
01228039***
01228039*** Thẻ cào trị giá 20.000 đ
18. Nguyễn Minh
0963782***
0963782*** Thẻ cào trị giá 20.000 đ
19. Thái son
0933735***
0933735*** Thẻ cào trị giá 20.000 đ
20. ngọc nghĩa
01218964***
01218964*** Thẻ cào trị giá 20.000 đ